Уписи за учебна 2020/2021 година

ООМУ „Ристо Јуруков“ Кочани врши уписи за учебната 2020/2021 година. Учениците можат да се запишат:

• во деветгодишно основно музичко образование за инструментите ПИЈАНО и ВИОЛИНА (ученици кои во учебната 2021/2022 годинаќе бидат прво одделение во основното училиште)

• во шестгодишно основно музичко образование за инструментите ГИТАРА, ФЛЕЈТА и ХАРМОНИКА (ученици кои во учебната 2021/2022 година ќе бидат четврто одделение во основното училиште).

Уписот, кој ќе се врши преку онлајн пријава на веб страната на нашето училиште http://ristojurukov.edu.mk/ или во училиштето, ќе биде отворенод 10.05.2021 до 10.06.2021 година.

Се што ќе треба да направите е да ја пополнeте пријавата со бараните податоци или да не посетите.

“Уметноста е изработка на идеи. Страста, насилна или не, никогаш не смее да се изрази и да ја премине границата на вкусот. А музиката, дури и кога сме во најстрашни невољи никогаш не смее да задава болка во ушите, туку треба да ни годи и да не заведува.”
Волфганг Амадеус Моцарт.