Наставен кадар

Елизабета Ѓеорѓиева – наставник по пијано
Дејан Стојанов – наставник по пијано
Душан Стојанов – наставник по пијано
Драгана Карова Ангелова – наставник по пијано
Стефан Стефанов – наставник по пијано
Стефан Котевски – наставник по виолина
Јованка Милојевиќ – наставник по флејта
Зоран Христов – наставник по гитара
Давид Велков – наставник по хармоника
Виктор Постолов – наставник по традициски инструменти
Благој Николов – наставник по солфеж и теорија на музиката
Љупчо Ѓорѓијев – наставник по солфеж и теорија на музиката