Директор на училиштето

М-р Марија Лазарова е именувана за директор на ООМУ „Ристо Јуруков“ Кочани
на 02.09.2019 година.

ОБРАЗОВАНИЕ:
1988 – завршува основно и основно музичко училиште во Кочани.
1992 – завршува средно музичко образование во Училишен центар за музичко
образование во Штип, каде што е прогласена за ученик на генерацијата.
1996 – Дипломира на факултетот за музичка уметност во Скопје, на одделот
Музичката теорија и педагогија , како и на хорско диригирање. Музичките студии
по хорско диригирање ги изучува кај познатиот македонски хорски педагог и
диригент проф. Драган Шуплевски.
2010 – Магистрира на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во областа
хорско диригирање под менторство на признатиот хорски диригент м-р Саша
Николовски –Ѓумар
2010 – дипломира и на одделот пијано во класа на м-р Милица Шперовиќ
Рибарски, при ФМУ Скопје.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:
1996 – наставник по солфеж и теорија на музика, хор и оркестар во ООМУ „Ристо
Јуруков“ Кочани
2011 – наставник по пијано, хор, орксетар
2019 – директор на ООМУ „Ристо Јуруков“ Кочани

Директор на училиштето

М-р Елизабета Ѓеорѓиева родена на 21.08.1971 во Кочани. Каде што завршува основно и основно музичко училиште. Со средно образование се стекнува во ДМБУЦ „ Илија Николовски – Луј“ во Скопје – оддел пијано.

1998 год. завршува VII/1 степен на Педагошки факултет, насока одделенска настава при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. 2002 год.- завршува VII/1 степен на Факултетот за музичка уметност , насока – Вокално иструментален оддел – пијано при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. 2010 год. – магистрира на Факултетот за музичка уметност – оддел пијано, при Универзитетот „Кирил и Методиј“.

1
Вработени
1
Паралелки
1
Ученици

Откриj се во своето детство