Награди на пиjaно натпреварот Danubia Talents Унгарија

Во декември 2020 година, учениците  Макарија Иванова – 3 одделение и Никола Илиев – 7 одделение, во класата на наставник Марија Лазарова, на онлајн натпреварот Danubia Talents- Унгарија, во конкуренција со учесници од Кина, Романија, Унгарија, Швајцарија, Јапонија, Бугарија, Сингапур, Австрија, Италија, освоија III награди.

ЧЕСТИТКИ

 

                     

“Уметноста е изработка на идеи. Страста, насилна или не, никогаш не смее да се изрази и да ја премине границата на вкусот. А музиката, дури и кога сме во најстрашни невољи никогаш не смее да задава болка во ушите, туку треба да ни годи и да не заведува.”
Волфганг Амадеус Моцарт.