Промоција Споменик на слободата

Настап на оркестарот при училиштето на промоција на книгата на “Споменик на слободата – разговорник” од Елена Чемерска, на Споменикот на слободата.

“Уметноста е изработка на идеи. Страста, насилна или не, никогаш не смее да се изрази и да ја премине границата на вкусот. А музиката, дури и кога сме во најстрашни невољи никогаш не смее да задава болка во ушите, туку треба да ни годи и да не заведува.”
Волфганг Амадеус Моцарт.