Почеток на учебна 2020/2021 година

Почитувани ученици, родители/старатели,
учебната 2020/2021 година, согласно одлуката донесена на Влада на РСМ а објавена во
Службен весник бр.18-8098/1 од 27.08.2020 година, ќе започне на 01.10.2020 година.
За начинот, формата и организацијата на наставниот процес за учебната 2020/2021 година
во нашето училиште, навремено ќе бидете информирани.
Со почит,
“Уметноста е изработка на идеи. Страста, насилна или не, никогаш не смее да се изрази и да ја премине границата на вкусот. А музиката, дури и кога сме во најстрашни невољи никогаш не смее да задава болка во ушите, туку треба да ни годи и да не заведува.”
Волфганг Амадеус Моцарт.