Награда и на пијано натпреварот Piccolo Piano Talents – Сремска Митровица

Во организација на Piccolo Piano Talents од Сремска Митровица, Србија, во Март 2021 година се организираше уште еден онлајн пијано натпревар. Нашето училиште беше претставувано од ученичката Ана Митев, класа наставник Марија Лазарова. Ана Митев, која е ученичка во трето одделение, на овој натпревар освои прва награда.

 

 

“Уметноста е изработка на идеи. Страста, насилна или не, никогаш не смее да се изрази и да ја премине границата на вкусот. А музиката, дури и кога сме во најстрашни невољи никогаш не смее да задава болка во ушите, туку треба да ни годи и да не заведува.”
Волфганг Амадеус Моцарт.