85 години Зографски

Концерт по повод 85 години од раѓањето на македонскиот композитор и педагог Томислаф Зографски.(1934 – 2000).

“Уметноста е изработка на идеи. Страста, насилна или не, никогаш не смее да се изрази и да ја премине границата на вкусот. А музиката, дури и кога сме во најстрашни невољи никогаш не смее да задава болка во ушите, туку треба да ни годи и да не заведува.”
Волфганг Амадеус Моцарт.