Јавни набавки

"Музиката од секогаш била храна за љубовта, а љубовта е храна за музиката!"
Моцарт